Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Updated: Nov 11, 2021


Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρέχει την αιγίδα του στην μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΙΝΗΜΑ», η οποία μεριμνά για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου στα θέματα της κλιματικής αλλαγής, βιώσιμης ανάπτυξης μέσω κυκλικής οικονομίας και επαναφοράς της βιοποικιλότητας.

29 views0 comments